Postduiven in oorlog en vrede

Welkom

Deze website gaat over postduiven maar niet over kampioenschappen! Als je over kampioenen wilt lezen, kun je terecht op duizenden andere sites.

Deze website bevat algemene wetenswaardigheden over de postduif in de vorm van achtergrondartikelen over:

- de geschiedenis van de moderne postduif

- het gebruik van postduiven in een aantal oorlogen

- wetenschappelijke inzichten in het oriëntatievermogen van de postduif

- actualiteiten in de postduivensport

Wat heb je aan die wetenswaardigheden? Wel, je kunt er eens over vertellen op verjaardagen; je kunt zo doende het imago van de postduif wat opkrikken; je komt dingen te weten waar maar heel weinig mensen in Nederland en België van op de hoogte zijn. En duivenmelkers kunnen bij hun wedstrijdsport wel degelijk hun voordeel doen met diverse wetenschappelijke inzichten!

De opgenomen artikelen zijn van mijn hand. De meeste zijn eerder gepubliceerd in diverse bladen en op diverse websites. Er zijn ook artikelen bij die niet eerder zijn verschenen. Als er stukken worden opgenomen die niet door mij zijn geschreven, zet ik dat er uitdrukkelijk bij.

Overname van materiaal is alleen mogelijk na mijn toestemming. Reacties en bijdragen zijn hartelijk welkom, via email:  hpmeijerink@hetnet.nl .

Heim Meijerink                                                                  

Top